Toimintasuunnitelma 2022

 

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää harmonikan soiton harrastusta
sekä edistää ja tukea harmonikan soiton kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ja lähialueen kunnissa.

Yhdistyksen kokoukset
Toimikauden aikana pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Ylimää-
räisiä jäsenkokouksia järjestetään tarvittaessa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.


Jäsenistö
Erityispaino on saada uusia harmonikansoiton harrastajia sekä kannattaja-ja yhteisöjäseniä


Talous
Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, yhdistyksen orkesterin saamilla esiintymispalkkioilla, konserttitilaisuuksista saatavilla lipputuloilla ja eri tahoilta mahdollisesti saatavilla avustuksilla. Yhdistyksellä on kaksi harmonikkaa vuokrattavaksi ensisoittimeksi.
Varoja käytetään toimitilojen vuokriin, normaaleihin toimintamenoihin sekä nuottien ja muun opetusmateriaalin hankintoihin.Koronarajoitukset tuovat oman haastensa esisintymistuloihin ja kerhon talouteen.

Koulutus

Kerhon tiloissa järjestetään opetusta vähemmän soittaneille

Toiminta

Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään  musiikin teoria- ja säestysopetusta sisältävää kurssia. Nämä tilaisuudet ovat avoimia, joten
yhdistyksen ulkopuolinenkin voi osallistua kurssille.


Yhteistyö
Toimintavuoden aikana neuvotellaan lähikuntien harmonikkakerhojen kanssa
mahdollisista yhteistoimintakuvioista.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitus tulee tekemään keskuudessaan työn jakoa. hallituksen kullekkin jäsenelle annetaan oma vastuualueensa, jonka toiminnasta ja kehittämisestä hän vastaa.

Tapahtumat
Vuoden aikana pyritään järjestämään( teemallisia ) konsertti /yhteislaulutilaisuuksia esim. Reijo Taipaleen , Esko Rahkosen kappaleista koostuvaa esitystä tai jonkun muun.. ja myös yhdistyksen täyttäessä pyöreät 10 v syksyllä 2022 järjestetään juhlakonsertti koronatilanteen salliessa .Yhdistyksen soittajat esittävät uusia opittuja ja aiempaan ohjelmistoon kuuluvia musiikkiesityksiä.
Yhdistyksen soittajista koostuvat ryhmät esiintyvät tilattaessa eri toimijoiden tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Järjestetään pienten ryhmien vierailuja  ( koronarajoitukset )vanhainkodeissa, sairaalan eri osastoilla ja muissa vastaavissa paikoissa.
Järjestetään yhteissoittotilaisuuksia toimintavuoden aikana eri tason ryhmille ja
kaikille jäsenille sekä kevät – että syyskauden aikana.


Retket ja leirit
Järjestetään jäsenten yhteinen virkistys- ja tutustumis tapahtuma vuoden aikana koronatilanteen niin salliessa.

 Tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen

Toimintavuoden aikana vieraillaan eri tapahtumissa esittelemässä harmonikkakerhon toimintaa.

Lehti-ilmoittelu on käytössä järjestöpalstalla.

 Sisäinen tiedottaminen

Yhdistyksen www-sivusto.raahenseudunharmonikkakerho.fi

Kokouskutsut julkaistaan omilla kotisivuilla  ja lähettämällä kutsut tekstiviestillä tai sähköpostilla.


Raahessa 1.11.2021   Raahenseudun harmonikkakerho ry. 

Hallitus

 

 

Uusimmat kommentit

03.09 | 11:48

hyvä huomio , kiitos vinkistä.

15.08 | 20:20

Laittakaa nyt linkki parhaalle haitarisivustolle
vapaalehdykka,net - siellä on kaikki!

14.07 | 13:56

Hanurimusiikin ystävät kaipaavat orkesterin ohjelmistoon enemmän pelkkiä soittokappaleita.

17.05 | 09:06

Muistoja menneiltä ajoilta, Äänisen aallot , Syksyn muistoja , Muuttolinnut